QUIÉNES SOMOS/NORTZUK GARA

Euskal Herriko Neuropsikologoen Elkartea, SVNPS, irabazi asmorik gabeko izaera zientifiko-klinikoa duen elkartea da. Euskadin eta Nafarroan Neuropsikologiako ezagutza eta praktika klinikoan jakinmina duten profesionalei zuzenduriko elkartea hain zuzen ere.

2005eko urriaren 8an eratua, Espainiako Neuropsikologia Elkartearen Federazioaren (FANPSE) parte da.

ELKARTEAREN HELBURUAK:

  1. Neuropsikologiaren ikerketa eremuan naiz profesionalean, praktika egokien sustapena eta difusioa.
  2. Euskadi eta Nafarroako profesionalen arteko lankidetza bultzatu, mantendu, eta ezagutzaren partekatzea:
   1. Sinergiak indartu: Komunikazioa eta kooperazioa bideratu.
   2. Proiektu amankomunen garapena sustatu edota kasu klinikoen deribazioa hobetu.
  3. Adosten diren erakundeekin elkarlanean aritu, beti ere gure elkartearen helburuak sustatzeko laguntzen duten heinean.
  4. Nahaste neuropsikologikoak dituzten pertsonak eta hauen gertuko edota familiartekoak eratutako elkarteen, eta eremuarekin harremandutako profesionalen elkargoekin babes harremanak eta aholkularitza eraiki.
  5. Neuropsikologia dizplina eta psikologiaren espezialitate moduan aintzatespen ofiziala sustatu, baita hauen espezialistak ere.

EKINTZAK:

   1. Batzar orokorra: Elkartearen interes eta ekintzen inguruko eztabaidarako, komunikaziorako eta bazkideen parte hartzerako urtean behineko bilera.
   2. Formakuntza: Neuropsikologia eremuan interesatutako profesional ezberdinei zuzendutako urtean behineko ikastaro irekiak.
   3. Lan-taldeetan parte hartzea: Espainiako Neuropsikologia Elkarteen Federazioarekin (FANPSE) dugun lotura dela eta, honen eta bestelako instituzioen iniziatiba ezberdinekin lankidetzan gaude.
 

BATZORDEA:

Gaur egun, Euskal Herriko Neuropsikologoen Elkartea ondorengo pertsonek osatzen dute:

  • Lehendakaria: Natalia Ojeda del Pozo
  • Lehendakariorde: Juan Olmo Osa
  • Diruzaintza: Nekane Galparsoro Izagirre
  • Idazkaria: Laura Moreno Eguinoa
  • Batzordekideak:
   • Pilar Luna Lario, María De Arriba Sánchez, María Bonales Iturburuaga, Rocío Bereincua Gandarias, Ramón Fernández de Bobadilla Martínez.
 

Bazkide eginez gero:

  • Gure ekintza guztietan parte hartu ahal izango duzu.
  • Guk antolatutako ikastaro ezberdinetarako deskontuak lortu ahal izango dituzu.
  • Gure elkarteak jasotako lan eskaintzen berri izan ahalko duzu, baita  arloan interesekoak izan daitezkeen beste albisteen berri ere.

Gaiari buruz zerbait gehiago jakin nahi izango bazenu, jarri gurekin harremanetan zalantzarik gabe

 La Sociedad Vasco-Navarra de Neuropsicología SVNPS es una sociedad de carácter científico-clínico sin ánimo de lucro, para profesionales del País Vasco y Navarra interesados en el conocimiento y práctica clínica de la Neuropsicología.

Constituida el 8 de octubre de 2005, pertenece a la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas (FANPSE).

 OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD:

  1. Promoción y difusión de buenas prácticas, a nivel científico y profesional de la neuropsicología
  2. Fomentar y mantener la colaboración y conocimiento mutuo entre los profesionales del País Vasco y Navarra:
   1. Potenciar sinergias: Favorecer la comunicación y cooperación
   2. Promover el desarrollo de proyectos en común y/o mejorar las derivaciones de casos
  3. Colaborar con cuantos organismos se acuerde y sirvan al mejor cumplimiento de los fines de la Sociedad.
  4. Establecer relaciones de sostén y asesoramiento recíprocos con otras sociedades afines y asociaciones constituidas por afectados de trastornos neuropsicológicos y/o sus familiares y allegados que le sirvan de apoyo.
  5. Promover el recoocimiento oficial de la disciplina de la neuropsicología, como especialidad psicológica, así como el de sus especialista.
    ACTIVIDADES:
   1. Asamblea general: Reunión anual para la discusión, comunicación y participación entre los socios sobre las acciones e intereses de la sociedad.
   2. Formación: cursos anuales abiertos a los diferentes profesionales interesados en el área de la Neuropsicología.
   3. Participación en grupos de trabajo: debido a nuestra vinculación con la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas (FANPSE), colaboramos con diferentes iniciativas de la propia Federación y de otras instituciones.
 

     JUNTA:

  En la actualidad la Junta de la Sociedad    Vasconavarra de Neuropsicología está      compuesta por:

  • Presidenta: Natalia Ojeda del Pozo
  • Vicepresidente : Juan Olmo Osa
  • Tesorería: Nekane Galparsoro Izagirre
  • Secretaría: Laura Moreno Eguinoa
  • Vocales:
   • Pilar Luna Lario, María De Arriba Sánchez, María Bonales Iturburuaga, Rocío Bereincua Gandarias, Ramón Fernández de Bobadilla Martínez.
 

   Si te asocias, podrás:

 • participar de todas nuestras actividades,
 • tener descuento en los cursos que organizamos, tanto la propia Sociedad como aquellos en los que participa por ser miembro de FANPSE.
 • recibir ofertas de trabajo recibidas por nuestra Sociedad, y otras noticias de interés.

   Si tienes alguna inquietud sobre el tema,     por favor no dudes en comunicarla.